Programové zabezpečenie kvality v predsérii

 • Definovanie kritických znakov procesu a zostavenie kontrolného plánu
 • Spoluúčasť na vylaďovaní procesu a interpretácii jeho výsledkov
 • Spoluúčasť na vyhotovení analýzy možných príčin a dôsledkov (PFMEA)
 • Koordinovanie reworkov
 • Zvýšenie produktivy na požiadavky sériovej úrovne

 

 

 

Mercedes-Benz S klasse

Project: Program Quality Leader

 • Quality Assurance before SOP; Control Plan review – KPC/KCC included, FMEA Review, Process & Product Tunning at Pre-serial Phase, Test Results interpretation, Rework coordination
 • Increased productivity to requirements of serial level

 

 

 

 

Mercedes-Benz S klasse

Leitung der Qualitätssicherung vor Serienbeginn

 

 • Definition der kritischen Merkmale im Prozess und Erstellung des Produktionslenkungsplans
 • Mitbeteiligung an der Prozess- und Produktanpassung und an der Interpretation der Ergebnisse
 • Mitbeteiligung an Prozess-Fehlermöglichkeits- und Einfluss-Analyse (PFMEA)
 • Koordination der Nacharbeit
 • Sicherung der Produktivität auf die Serien -Anforderungen

 

Mercedes-Benz S klasse