Zaistenie zákazníckeho kontaktu a činností s tým súvisiacich

  • Prezentácia akčného plánu a 8D reportov zákazníkovi
  • Manažment reklamácii v databázach
  • Riadenie steny kvality a sortovacích aktivít
  • zníženie PPM o 40%

 

 

 

Volkswagen Up!

Project: Customer Quality Responsible

  • Presentation of Actions to Customer, 8Ds, Convergence Plan, Quality Wall Management (Overview of Sorting, included POs, Invoices), Claim Database Management (QSS, B2B)
  • PPM decreased by 40%

 

 

 

 

Volkswagen Up!

Sicherstellung des Kundenkontaktes und der dazugehörenden Aktivitäten

  • Maßnahmenplan und 8D report beim Kunden präsentieren
  • Reklamationsmanagement
  • Quality wall und Sortierung
  • Senkung PPM um 40%

 

Volkswagen Up!