Zabezpečenie zmenového riadenia prípravkov a kalibrov

 • Koordinácia merania prípravkov (na CMM), vizuálna a funkčná validácia, uvoľňovanie prípravkov do výroby
 • Vyhodnocovanie štúdie opakovateľnosti a reprodukovateľnosti prípravkov
 • Spracovanie inštrukcií k používaniu prípravkov
 • Následné spracovanie štúdii spôsobilosti procesov (pre Váhu a Meracie body dielov)
 • Implementácia merania dielov

 

Audi A3

Project: Gauge & Caliber Change Management & Product CpK Study

 • Prosessing the RFQ (Inquiries & Offers), CAD & Construction validation, PO review, Optimalisation, Vissual & Functional Validation, Measurements, Gauge R&R, Release for Production, Instruction for Gauge Use; Product CpK Studies for Weight and MPs (Minitab), GB Torsion Analysis
 • Implementation of parts measuring

 

 

 

Audi A3

Veränderungsmanagement der Messgeräte und der Kaliber

 • Messung der Messgeräte (CMM), optische und funktionelle Absicherung, Freigabe der Messgeräte an die Produktion
 • Auswertung der Studie der Wiederverwendung und Wiedergabe der Geräte
 • Bedienungsanleitung zu Messgeräten
 • Prozessfähigkeitsstudie Cp und CpK ( Messgeräte und Messpunkte )
 • Implementation der Messung von Teilen
Audi A3