Customer PPAP & D2D Quality

Customer PPAP Preparation and Approval for 10 final products & Daily Production Quality, Root Cause Analysis, Action Plan Proposal&Handling

Peugeot 308 & RCZ
  • Projekt zameraný na spracovanie zákazníckeho PPAP-u pre 10 finálnych produktov a každodenné riešenie problémov internej kvality
  • Na základe analýzy koreňových príčin sa zostavil a udržiaval procesný akčný plán
Peugeot 308 & RCZ