Zabezpečenie dodávateľskej kvality

  • Program rozvoja dodávateľov, procesné audity, analýzy nepodarkovosti, spracovanie analýzy stromu porúch, štúdie balenia, a pripomienkovanie 8D reportov
  • Zníženie vizuálnych defektov o 65%

 

Peugeot 308 & RCZ

Supplier Quality Assurance

  • 8D review, Supplier Development, Elimination of Vissual Defects by 6 Sigma, Packaging Study, Logistic/Production/Quality Process Analysis, Failure Tree Analysis, Process Audits at Suppliers & Reporting
  • Decreased level of visual defects by 65%

 

 

Peugeot 308 & RCZ

Sicherung der Lieferantenqualität

  • Lieferantenentwicklung, Prozessaudits, Fehlproduktionsanalyse, Fehlerbaumanalyse, Verpackungsstudie, Revision den 8D report
  • Senkung der optischen Defekten um 65%
Peugeot 308 & RCZ