Projekt zameraný na riešenie zákazníckych reklamácií a zníženie nepodarkovosti

  • Definícia a udržiavanie systémového akčného plánu & Týždenná prezentácia zákazníkovi
  • Skrátenie času riešenia nezhôd na polovicu
Peugeot 308 & RCZ

Customer Quality Assurance

  • 8D Management & Internal Daily Production Quality Assurance; Continuous Improvement Action Plan – weekly Follow-up with Customer
  • Time of problem-solving reduced by 50%

 

Peugeot 308 & RCZ