Kto sme

Shewhart, s.r.o. – Zabezpečujeme Kvalifikovaný Servis u Dodávateľov Automobilového Priemyslu

Naše zameranie

Technická & Technologická Podpora
Odborný konzulting nezávislý od dodávateľa danej technológie
Zabezpečovanie Kvality
Vzorkovanie (PPAP), dokumentácia, riadenie prípravkov, zákaznícka podpora, riešenie reklamácií, rozvoj dodávateľov, rezidenčné činnosti…
Optimalizácia Procesu
Zvýšená nepodarkovosť zložitejších výrobkov predstavuje výrazný podiel celkových nákladov na kvalitu a treba ju riešiť, aby sa projekt nedostal do červených čísiel.
Projektový Management
Riadenie projektu od jeho začiatku po koniec, koordinácia aktivít pre plnenie cieľov, identifikácia problémov a hľadanie riešení, komunikácia statusu projektu & riziká, podpora projektovému tímu, implementácia zmien…
Príprava na úplne Nový Typ Služby
Máte špecifický problém alebo zadanie a niekto z našich odborníkov by Vám pritom mohol pomôcť

Podpora online
Riešite konkrétny projekt a stačí Vám podpora cez net? Konzultant nemusí byť priamo u Vás vo firme. Vieme Vam poradiť aj na diaľku – online. Aky problém/projekt momentalne riešite?

Certifikáty

Štandardizovaný systém služieb podľa ISO9001 & ISO10006
Pomáha nám detailne preskúmať a pochopiť požiadavky zákazníkov, priebežne monitorovať plnenie projektu ako aj zlepšovať služby po jeho realizovaní.